Vỏ phím trắng đàn Piano cơ

    500.000

    Bộ vỏ phím trắng đàn Piano cơ (52 phím)

    Hoặc có thể mua 1 quảng ( 1 octave) gồm 7 phím từ nốt Đô đế nốt Si

    Hoặc có thể mua đơn lẻ một phím bất kỳ

    Danh mục: